Särkänniemi yrityksenä

Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö.

Taloudellisia lukuja 2014

Liikevaihto 17,8 milj. €
Taseen loppusumma 25,8 milj. €
yhtiön palveluksessa oli tilivuoden aikana keskimäärin 297 henkilöä. Sesongin vilkkaimpaan aikaan henkilöstön määrä oli 570 henkilö.
Kävijämäärä: kesäaikaan n. 494 000 asiakasta, ja koko vuonna n. 606 000 asiakasta

Särkänniemen hallitus

Sofia Vikman, puheenjohtaja
Matti Apunen
Erkki Axén
Tarja Jokinen
Ilkka Järvelä
Saara Karhu
Kari Neilimo
Irene Roivainen

Operatiivinen johto

Miikka Seppälä, toimitusjohtaja
Tiina Mörttinen, johtaja, viestintä, markkinointi, henkilöstöhallinto
Jussi Jyrinki, myyntijohtaja
Ville Aarresuo, kehitysjohtaja

Huvimaja, Särkänniemi

Sertifioitu yritys – laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit

Tampereen Särkänniemi Oy:lle myönnettiin alallaan ensimmäisenä Pohjoismaissa laatu- ja ympäristösertifikaatit (ISO 9001 ja ISO 14 001) vuonna 2001 ja turvallisuussertifikaatti (OHSAS 18001) vuonna 2003 DNV Certification Oy:n toimesta osoituksena laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hyvästä hoidosta.

Järjestelmän sertifiointi takaa, että ulkopuolisen tahon vahvistamana Särkänniemen toimintaa parannetaan jatkuvasti tähdäten mm. parhaaseen asiakastyytyväisyyteen, turvallisuuteen, ympäristömyötäisyyteen ja virheiden ennaltaehkäisemiseen.

Järjestelmällistä turvallisuutta

Turvallisuusjärjestelmämme on laajempi kuin normaali työturvallisuusjärjestelmä ja olemme erityisesti painottaneet asiakasturvallisuutta. Panostuksemme näihin asioihin takaa asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä pääasiaan – huvitteluun.

Särkänniemi osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan, joiden kautta se pystyy seuraamaan aktiivisesti myös muiden huvipuistojen laatu- ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittymistä. Särkänniemessä kehitetään jatkuvasti toimintaa päämääränä entistä tyytyväisemmät asiakkaat.

Särkänniemen ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Olemme rakentaneet Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintamallin tunnistamaan asiakkaidemme tarpeet, merkittävät turvallisuus- ja ympäristönäkökohtamme, lainsäädännön ja määräysten merkityksen ja muuttamaan ne toimintaamme ohjaaviksi vaatimuksiksi.

Tunnistamiemme turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien pohjalta olemme määritelleet päämäärät ja tavoitteet. Henkilökunnan työturvallisuus ja asiakkaille tarjottavan tuotteen turvallisuuden takaaminen ovat Särkänniemen turvallisuusajattelun lähtökohtia.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, Matkailu- ja ravintolaelinkeinon energiatehokkuus-sopimuksen mukaiseen energiatehokkuuden parantamiseen ja Pohjoismaisen Joutsenmerkin ravintolatoiminnan kriteerien mukaiseen toimintaan. Toimintajärjestelmämme noudattaa ISO 14001:2004 (ympäristö), ISO 9001:2008 (laatu) ja OHSAS 18001:2007 (turvallisuus)–malleja.

Arvioimme Tampereen Särkänniemi Oy:n ympäristö- ja turvallisuuspolitiikan ajantasaisuutta ja toteutumista säännöllisesti.

Luonnostaan iloinen – ympäristönsuojelu Särkänniemessä

Ainutlaatuinen sijaintimme kauniin Näsijärven rantamaisemassa, lähes keskellä kaupunkia velvoittaa meitä huolehtimaan Särkänniemen ympäristönsuojelusta parhaalla mahdollisella tavalla – kaunis, hoidettu ja turvallinen ympäristö on osa elämystä.

Veden solinaa ja tuulen huminaa – energiatehokkuutta.

Särkänniemen Elämyspuisto on liittynyt vuonna 2008 energiatehokkuussopimukseen, joka tähtää energian käytön vapaaehtoiseen tehostamiseen yrityksissä. Sopimusjärjestelmään liittyessään yritys selvittää, missä sillä on parantamisen varaa energian käyttöön liittyen ja sitoutuu tämän jälkeen tehostamaan energian käyttöään jatkuvasti ja raportoimaan vuosittain mm. käytetyn energian määrät, tehdyt toimenpiteet ja niillä saavutetut energiasäästöt.

Särkänniemessä käytettävä sähkö on tuotettu 100%:sti vihreällä lähisähköllä Tampereen Tammerkoskesta. Delfinaariossa käytetään sertifioitua vihreää kaukolämpöä. Niemen nokassa pyörii yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa pystytetty pientuulivoimala, jonka tuottamalla energialla lasten karuselli Regatta saa tuulta purjeisiinsa koko kesän ajan. Uusiutuvien energioiden käyttö ja tutkimus Särkänniemessä on alalla uraauurtavaa!

Biohajoavaa – vähemmän jätettä

Jätteet on lajiteltu systemaattisesti vuodesta 1998 asti ja tulokset ovat huikaisevan hienoja: tänä päivänä kaikesta siitä jätteestä, joka syntyy huvittelun lomassa jo 4/5-osaa päätyy kiertoon edelleen hyödynnettäväksi. Vuosituhannen alussa kun kierrätysmahdollisuuksiakaan ei ollut paljon, saatiin hyötykäyttöön vain 35 % kaikesta alueella syntyvästä jätteestä.

Angry Birds Land, Särkänniemi

Hyväntekeväisyys

Tampereen Särkänniemi Oy osallistuu vuosittain hyväntekeväisyystoimintaan. Hyväntekeväisyyskohteiden valinnassa olemme pyrkineet huomioimaan ryhmät, joille päivä Särkänniemessä ei välttämättä ole jokakesäinen itsestäänselvyys.

Kauden 2015 hyväntekeväisyyskohteet ovat:

Koukkuniemi
Diabetesliitto
SOS-lapsikylät
Omaiset mielenterveystyön tukena ry.