Tänään
Sää
Web-kamera
Huvilaitteet ja Angry Birds Land
11.00 - 18.00
Koiramäki
11.00 - 18.00
Delfinaario-näytökset
12, 13.30, 15, 16.30
Planetaario-näytökset
12.00 - 17.00
Akvaario
11.00 - 18.00
Näsinneula
11.00 - 23.30
Ravintola Näsinneula
11.00 - 23.30
Ravintola Huvimaja
11.00 - 18.00
5D-Kauhukino
11.00 - 18.00

Katso kaikki aukioloajat

Delfinaario

Tervetuloa Särkänniemen delfiinilauman, Veeran, Delfin, Leevin ja Eevertin, johdolla tutustumaan ainutlaatuiseen vedenalaiseen ympäristöön.

Särkänniemen Delfinaario on aloittanut toimintansa vuonna 1985, jolloin sinne siirrettiin viisi Meksikonlahdelta pyydettyä pullokuonodelfiiniä.

Delfinaarion tilat

Särkänniemen Delfinaariossa on yhteensä neljä allasta joiden kokonaistilavuus on 2432 m3 ja kokonaispinta-ala on 648 m2. Syvyydet vaihtelevat 1 - 6 metriin. Vettä on yhteensä 2,5 miljoonaa litraa. Allastilavuudet ylittävät EU:n kriteereissä tilavaatimukset 8 pullokuonodelfiinin pidolle. Särkänniemen delfiinit ovat lajiltaan rannikkoekotyyppiä.

Särkäniemen Delfinaarion vedessä ei ole klooria eikä muita kemikaaleja. Vesi puhdistetaan biologisesti, hiekkasuodatuksen ja bakteerimassan avulla sekä otsonoinnilla. Tämä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tapa pitää altaiden vesi puhtaana. Särkänniemestä on käyty hakemassa oppia biologiseen vedensuodatukseen eri puolilta maailmaa. Veden laatu testataan kerran viikossa Kokemäenjoen vesilaboratoriossa.

Delfinaarion toiminta

Delfinaarion toiminta perustuu eläinsuojelulakiin. Särkäniemen Delfinaario antaa opetusta lajista ja sen elinolosuhteista. Delfinaario osallistuu delfiinien suojelua edistävään tutkimukseen ja koulutukseen sekä luonnonvaraisen eläimistön suojeluun.

Särkänniemen delfiinien hoito ja koulutus

Delfiineitä hoitaa seitsemän hoitaja-kouluttajaa ja kaksi eläinlääkäriä. Hoitajien työtehtäviin kuuluu mm. virikkeellistäminen, delfiinien terveydentilan seuranta ja allastilojen puhtaanapito.

Delfinaarioesitykset ovat yksi esimerkki virikkeellistämisestä; erona on se, että yleisö pääsee niitä seuraamaan. Viriketoimintojen välissä delfiineillä on omaa aikaa, jota tarvitaan lauman sosiaaliseen käyttäytymiseen. Yöaika on rauhoitettu lepoa varten.

Päivä koostuu 7-15 vaihtelevasta aktivointi- ja viriketoiminnasta joissa harjoitellaan jo opittuja tehtäviä ja opetellaan uusia. Päivän aikana myös pidetään yllä delfiinien fyysistä kuntoa, harjoitellaan hoitotoimenpiteitä ja vahvistetaan eläimen ja hoitajan välistä suhdetta. Sekä tietysti vain leikitään.

Delfiinejä hoidetaan säännöllisesti ja tarkasti. Kullekin delfiinille on suunniteltu oma ravitsemus- hoitosuunnitelma. Täydellisiä terveystarkastuksia tehdään yksilöllisen suunnitelman mukaan, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Särkänniemessä on kaksi eläinlääkäriä, joista jompikumpi on päivystäjänä jatkuvasti. Lääkärikäynnit ovat säännöllisesti kerran viikossa. Tarvittaessa on mahdollista ottaa yhteyttä kansainvälisiin huippuasiantuntijoihin.

Kansainvälisyys

Särkänniemen Delfinaario on kolmen kansainvälisen merinisäkäsjärjestön akkreditoitu jäsen:
EAAM (European Association of Aquatic Mammals)
AMMPA (Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums)
IMATA (International Marine Animal Trainer´s Association)

Järjestöt tekevät työtä, jotta ihmisen hoidossa olevien merinisäkkäiden hoito olisi mahdollisimman hyvää, ja että mukana olevilla jäsenillä olisi mahdollisimman laadukkaat opetukselliset, tutkimukselliset ja suojelulliset päämäärät.

Delfinaario toimii Suomen eläinsuojelulain ja EU:n asetusten lisäksi kansainvälisten merinisäkkäiden hoidolle asetettujen vaatimusten mukaan. Tarkastuksia tehdään säännöllisesti sekä viranomaistahojen että kansainvälisten merinisäkäsjärjestöjen toimesta.

Lisäksi kuulumme seuraaviin järjestöihin:
EEP (European Endangered Species Program)
Suomen Eläintarhayhdistys
IZE (International Zoo Educators Association)

Tutkimus Särkänniemessä

Särkäniemen Delfinaario on ollut mukana jo yli 20 tutkimusprojektissa. Tähän kuuluvat mm. pyöriäisten suojelututkimukset Itämeressä, delfiinien käyttäytymistutkimukset ja kommunikointiin ja äänentuottoon liittyvät tutkimukset.

Yleisesti tutkimustuloksilla on merkitystä luonnonvaraisten delfiinipopulaatioiden suojelussa kuten esimerkiksi rantautuneiden eläinten kuntoutuksessa, sivusaalistuksen vähentämisessä ja uhanalaisten lajien poikasmenestyksen lisäämisessä.

Delfinaariossa tehtävien tutkimusten lisäksi olemme mukana erilaisissa luonnonvaraisten meri- ja vesinisäkkäiden suojeluprojekteissa, tutkimustyössä asiantuntijana ja rahoittajina (mm. pyöriäinen ja saimaannorppa). Viimeisin projekti on EU:n Life+ projekti SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of Baltic Harbor Porpoise), joka tutkii Itämeren pyöriäistä. Tämä laji on vaarassa hävitä Itämerestä ihmisen toiminnan vuoksi. Olemme myös mukana asiantuntijajäsenenä Ympäristöministeriön asettamassa Pyöriäistyöryhmässä, jonka on määrä selvittää pyöriäisen suojelutoimia ja pyöriäisen tilaa Itämerellä. Keräämme myös varoja tutkimushankkeen hyväksi.

Faktoja delfiineistä ja delfinaarioista

  • Ihmisen hoidossa on tällä hetkellä n. 3000 delfiiniyksilöä
  • Yli 300 000 delfiiniä kuolee vuosittain merissä ihmisen toiminnan vuoksi. Tässä luvussa ovat mukana vain verkkoon kuolleet delfiinit.
  • Eurooppalaisiin merinisäkäspuistoihin ei nykyään pyydetä delfiineitä luonnosta.
  • EEP-ohjelma mahdollistaa kannan geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisen.
  • Delfiinien tuonti toisista eläintarhoista on osa normaalia eläintarhatoimintaa.
  • Delfiinin elinikäodote on luonnossa n. 12 vuotta, delfinaarioissa yli 25 vuotta.
  • Lähes 70% delfinaarioissa elävistä delfiineistä on delfinaarioissa syntyneitä.