Huvin vuoksi Särkänniemestä!

Blogi täynnä tarinoita Elämyspuistosta

Näytetään tekstit, joissa on tunniste delfinaario

24.11.2016

Terve – ja kiitos kaikesta

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto

Kaikki Attica Parkin kahdeksan delfiiniä esiintyvät yhdessä opetuksellisissa esityksissä.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari Eevertin (vas.) ja Leevin kanssa.

Särkänniemen delfiininkouluttajat ovat palanneet Attica Parkista Suomeen tällä viikolla toistaiseksi viimeistä kertaa. Elokuussa Attica Parkiin siirretyt delfiinit Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti jäivät Kreikkaan uuden delfiinilaumansa sekä uusien delfiininkouluttajiensa kanssa.

Delfiinit siirtyivät siirron myötä Attica Parkin omistukseen, mikä on kansainvälisissä eläinkohteiden välisissä siirroissa tyypillistä. Attica Parkin delfinaariotoimintaa kuitenkin valvovat samat kansainväliset viranomaiset kuin Särkänniemenkin. Näitä viranomaisia ovat esimerkiksi EAAM sekä EAZAn alainen EEP-ohjelma, joka valvoo delfiinien pitoa ja siirtoja Euroopassa ja antoi delfiinien siirrosta Attica Parkiin sitovan suosituksen.

Delfiinien pitoa siis säädellään tarkasti, mutta Särkänniemen delfinaarion pääkouluttaja Sari ei olisi huolissaan eläinten hoitoon liittyvistä asioista muutenkaan. Hän palasi Kreikasta tiistaina haikein mutta luottavaisin mielin.
”Attica Parkissa on todella hyvä henkilökunta, joten eläinten hoitoon ja hyvinvointiin liittyen olen hyvillä mielin”, Sari kertoo.
”Meille ihmisille tämä on todennäköisesti rankempaa.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Attica Parkin pääkouluttaja Israel työskentelemässä Veeran ja Delfin kanssa.

Attica Parkissa delfiinejä hoitaa yhdeksän hengen kouluttajatiimi, ja lisäksi puistolla on oma eläinlääkäri. Attica Park käyttää apunaan aktiivisesti myös kansainvälisiä IZG-eläinlääkäreitä. Sarin mukaan Särkänniemestä siirretyt delfiinit ovat tulleet jo aika tutuiksi uusien kouluttajiensa kanssa.
”Suhteen luominen eläimiin on alkanut. Se toki syvenee pidemmän yhteistyön tuloksena pikku hiljaa.”

Delfiineillä on toki Kreikan tilanteessa paljon uutta sulateltavaa: niillä on uusi, kolmesta eri ryhmästä muodostettu lauma, kun ensin Limasin ja Nojusin luo siirrettiin kesällä Ranskasta Nasca ja Ekinox, ja loppukesästä Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti saapuivat Särkänniemestä. Uusi allas, uudet kaverit ja uudet kouluttajat ovat kaikki jännittäviä, mutta Sarin mukaan sopeutuminen on sujunut hämmästyttävän hyvin.

”Delfiinit eivät ole esimerkiksi tapelleet lainkaan, vaan uusi lauma on syntynyt sopuisasti. Myös yhteistyö uusien ihmisten kanssa on sujunut hyvin. Eläimet tuntuvat nauttivan uudesta ympäristöstään, kuten auringonpaisteesta ja sateesta, jota ne eivät kokeneet Särkänniemessä ollenkaan.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Leevi (vas.) ja Eevertti

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Veera (vas.), Delfi ja kouluttaja Israel. Taustalla näkyvät myös Leevi ja Eevertti Althean kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Delfi (vas.) ruokailemassa pikkuruisen Ekinoxin kanssa.

Uusi lauma ja uudet kouluttajat oppivat ensin tuntemaan toisensa puolin ja toisin, ja tutustuminen etenee eläinten ehdoilla. Pikku hiljaa koulutuksessa eläinten ja ihmisten yhteistyötä voidaan alkaa syventää myös yhteisellä ajalla vedessä.

Oma virstanpylväänsä on myös se hetki, kun vesitehtäviä voidaan alkaa tehdä niin, että koko lauma on paikalla kerralla. Toistaiseksi vesitehtäviä tehtäessä osa eläimistä on ollut samaan aikaan eri altaassa tekemässä tehtäviä jonkun toisen kouluttajan kanssa. Portteja altaiden välillä ei ole kuitenkaan suljettu sen jälkeen, kun ne avattiin, vaan periaatteessa delfiineillä on koko ajan vapaa kulku minne tahansa eri altaissa.

”Kun tutustutaan, ole mitään ennustettavissa olevaa ajankohtaa, jolloin ihmisen ja eläimen välinen luottamussuhde on kehittynyt esimerkiksi sille tasolle, että ihminen voi mennä eläimen kanssa veteen. Se riippuu sekä kouluttajasta että delfiinistä yksilönä”, Sari selittää.
”Särkänniemen laumasta Leevi ja Eevertti ovat niitä, joiden kanssa yhteistyö lähtee yleensä sujumaan helpoimmin ja luottamussuhde syntyy verrattain nopeasti. Veeran kanssa suhteen luominen on hitainta.”

Haasteita ihmisten työhön Attica Parkissa on tuonut se, että eri paikoista saapuneet delfiinit ovat tottuneet erilaisiin käsimerkkeihin. Merkkejä on alettu yhdistää niin, että käyttöön vakiintuisi osa Särkänniemessä käytetyistä ja osa Attica Parkissa aiemmin käytetyistä merkeistä, mutta toistaiseksi välillä on pitänyt antaa kullekin delfiinille omat merkkinsä.

”Se on vaatinut välillä vähän säätöä, jos opetuksellisessa esityksessä parina ovat vaikkapa Eevertti ja Limas, joille pitäisi antaa sama ohje yhtä aikaa, ja sitten on pakko antaa äkkiä yksi käsimerkki toiselle ja sitten toinen toiselle ja toivoa, että delfiinit tekevät tehtävänsä suunnilleen yhtä aikaa”, Sari kertoo.
”Myös itse tehtävissä on eroja: esimerkiksi hypyt voidaan tehdä eripituisina, erikorkuisina ja eri suuntaan, joten tehtävien yhtenäistäminen vie aikaa.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Limas (vas.) ja Eevertti opettelevat vielä toimimaan yhteisten käsimerkkien mukaan.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Nojus (vas.) ja Leevi työparina.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Attica Parkin opetuksellisissa esityksissä delfiinit tekevät hyppytehtäviä, joiden yhtenäistäminen vie aikaa. Kuvassa Leevi ja Eevertti.

Delfiinien virikkeellistäminen ja kouluttaminen ovat tärkeä osa niiden hoitoa ja hyvinvointia. Särkänniemen väki on auttanut Attica Parkin kouluttajia haastavassa työssään parhaansa mukaan, ja Attica Parkin kouluttajilla onkin esimerkiksi kaikki Särkänniemen käyttämät käsimerkit videoituna.

Attica Parkin delfinaarion toiminnassa on paljon samaa kuin Särkänniemen. Delfiininkouluttajat esimerkiksi tekevät itse monia eläinlääketieteellisiä toimenpiteitä delfiineille, kuten ottavat niistä verinäytteet niiden eläinlääkinnällisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Näin toimittiin myös Särkänniemessä.

Erojakin delfinaarioissa kuitenkin on: Attica Parkin vesi on aitoa merivettä, jota tankkiauto tuo mereltä säännöllisesti ja joka puhdistamisen jälkeen lisätään altaaseen. Särkänniemessä vesi oli suolattua vesijohtovettä. Attica Parkin taivaan alla olevassa altaassa on myös sisädelfinaariota enemmän esimerkiksi lämpötilan vaihteluita vuodenajan mukaan.

eetu_leevi_althea

Eevertti (vas.) ja Leevi uuden kouluttajansa Althean kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari vedessä Leevin ja Eevertin kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Delfiininkouluttaja Johanna Leevin kanssa.

Kysyttäessä, ikävöivätkö delfiinit Kreikassa vanhoja kouluttajia, Sari ei tiedä vastausta.
”Sitä on mahdoton sanoa niin kauan kuin meillä ei ole yhteistä kieltä. Tutustuessaan delfiinit muodostavat suhteen ihmiseen, ja sen suhteen ne voivat muodostaa myös uudelleen uuteen ihmiseen. Tämä on nähty jo Särkänniemessä – eihän meilläkään ollut töissä enää yhtään samaa delfiininkouluttajaa kuin silloin kun delfinaario perustettiin.”

Se on kuitenkin varmaa, että delfiininkouluttajat tulevat ikävöimään delfiineitä runsaasti.
”Kyllä tämä on ollut kova paikka meille kaikille”, Sari myöntää.

Delfiininkouluttajat jatkavat Särkänniemessä uusissa tehtävissä. Sarista tulee eläintoimintojen päällikkö, joka vastaa Akvaarion ja Koiramäen toiminnasta. Kouluttajat ovat kuitenkin valmiit tarttumaan taas toimeen, mikäli Attica Parkissa tarvitaan apua.
”Yhteistyö ja viestinvaihto Attica Parkin kanssa jatkuu, ja olemme totta kai tarvittaessa käytettävissä”, Sari summaa.
”Joka tapauksessa aion mennä vielä käymään Attica Parkissa tervehtimässä delfiinejä ja ihmisiä. Ei tällainen side katkea.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari ja Veera-delfiini.

Saria haastatteli Särkänniemen sisällöntuottaja Marianna.

P.S. Delfiinien siirtoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi lukea täällä.

Tunnisteet: ,

28.9.2016

Delfiinien uusi koti Attica Parkissa

Särkänniemen delfiinit Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti siirrettiin uuteen kotiin Kreikan Attica Zoological Parkiin 28. elokuuta 2016. Delfinaarion lopettamispäätös ja siihen liittyvä päätös etsiä delfiineille uusi koti toisesta eurooppalaisesta delfinaariosta tehtiin jo lokakuussa 2015. Attica Parkin valintaan ja delfiinien siirtoon liittyviin kysymyksiin vastataan kattavasti Delfinaarion sivulla.

Siirto oli huolellisesti suunniteltu, ja siihen alettiin varautua jo ennen kuin siirtopaikka oli edes tiedossa: delfiinien sopeuttaminen esimerkiksi veden lämpötilojen vaihteluun alkoi jo viime talvena. Huolellisesta suunnittelusta ja varautumisesta huolimatta eläinsiirtoihin liittyy aina riskejä, ja siirto jännitti Särkänniemen väkeä etukäteen.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

Leevi kuvattuna tiistaina 20.9.2016 Attica Parkissa.

Kaikeksi onneksi siirto sujui paremmin kuin kukaan uskalsi toivoa. Kaikki delfiinit olivat heti Attica Parkissa altaaseen päästyään virkeitä ja nälkäisiä, kommunikoivat toisilleen ja tutuille hoitajilleen ja suhtautuivat uteliaasti uuteen ympäristöönsä sekä viereisessä altaassa niitä tiiraileviin toisiin delfiineihin. Ensimmäisinä päivinä uusiin olosuhteisiin ulkona hellelämpötiloissa totuteltiin vain tutulla porukalla Attica Parkin pienessä altaassa. Kun kaikki sujui hienosti, laumat uskallettiin yhdistää.

Portit altaiden välillä avattiin lauantaina 6. syyskuuta. Delfiinit lähtivät heti uimaan yhdessä. Pääaltaan sijaan ne suuntasivat pienempiin altaisiin, joissa oli tiivis tunnelma tehdä tuttavuutta. Uudet urokset Limas, Nojus, Ekinox ja Naska olivat kiinnostuneita Veerasta, lauman ainoasta naaraasta, ja yrittivät päästä sen vierelle, mutta Delfi piti pintansa Veeran ainoana kavaljeerina. Pieni uhittelu riitti osoittamaan, ketkä ovat lauman johtajat: alfanaaras Veera piti asemansa pomona, ja Delfi, Leevi ja Eevertti tulevat perässä. Hierarkiassa seuraavana ovat Limas ja Nojus, ja nuorimmat ja pienikokoisimmat Ekinox ja Naska pitävät perää.

Särkänniemen “pojat” Leevi ja Eevertti ovat uusiin laumatovereihin verrattuna aikamiehiä: vuonna 1993 syntynyt Leevi on jo 23-vuotias ja vuonna 1996 syntynyt Eeverttikin kaksikymppinen. Attican aiemman delfiinilauman johtaja Limas on niihin verrattuna 13-vuotias pikkupoika, ja Ranskasta saapuneet 6-vuotias Ekinox ja 5-vuotias Naska vasta junioreja ovatkin. Delfiinit tulevat uudessa laumassaan mainiosti toimeen. Leevi ja Eevertti viihtyvät erityisen hyvin uusien pikkupoikien seurassa (taitaa olla mukavaa kun ei tarvitse olla enää pienin), mutta onpa vain Naska ja Ekinoxkin nähty päiväunilla äitihahmo-Veeran kyljessä.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

Eevertti ja Leevi Attica Parkissa 20.9.2016.

allas2

Särkänniemen pääkouluttaja Sari viettää aikaa vedessä eläinten kanssa. Kuvassa etualalla Veera.

Viime aikoina Attica Parkissa on harjoiteltu esimerkiksi koko pääaltaan alueella uimista perimmäistä reunaa myöten. Delfiinit ovat toistaiseksi viihtyneet paremmin pienissä altaissa ja pääaltaan niitä lähemmässä päässä. Attica Parkin pääallas on paljon isompi kuin ne altaat, joihin Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti olivat Särkänniemessä tottuneet. Pikku hiljaa isokin allas tulee kuitenkin tutummaksi toistuvien harjoitusten kautta. Samalla tutuiksi tulevat uudet kreikkalaiset kouluttajat.

Koko pääaltaan käytön lisäksi viime päivinä Attica Parkissa on harjoiteltu myös lasin edessä suoritettavia tehtäviä, joita delfiinit tekivät paljon Särkänniemessä. Attica Parkissa koko pääaltaan etureuna ei ole lasia samaan tapaan kuin Särkänniemessä, vaan lasisia kohtia on kaksi. Myös etäisyys yleisöön on Attica Parkin opetuksellisten esitysten aikana pidempi kuin Särkänniemen näytösten aikana.

Särkänniemen delfiinit ovat osallistuneet Attica Parkin opetuksellisiin esityksiin siitä asti kuin laumat yhdistettiin. Eläimiä ei enää tarvitse pitää porttien takana erossa toisistaan, vaan ne ovat samassa tilassa ja osallistuvat siis kaikki esityksiin. Delfiinit eivät tee eroa siitä, onko niiden leikkihetkeä seuraamassa yleisöä vai ei, vaan tekevät kouluttajien pyytämiä tehtäviä niin tahtoessaan.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

Veera kuvattuna Attica Parkissa tällä viikolla.

Kolmessa viikossa delfiinien sopeutuminen saatiin vaiheeseen, johon pääsyyn arvioitiin menevän kuukausia. Tästä sekä Särkänniemessä että Attica Parkissa ollaan todella iloisia. Siirtopäätös oli vaikea ja haikea, mutta tähänastiset tulokset osoittavat, että se oli myös oikea. Särkänniemessä harvenevaa laumaa ei olisi voinut pitää loputtomiin.

Siihen ei tietenkään voida tuudittautua, että uutiset ovat ikuisesti positiivisia. Attica Parkissa ja Särkänniemessä tiedostetaan se, että joskus eläimet tulevat kuolemaan. Tämä on edessä väistämättä, ja silloin kerromme siitä kuten delfiinien kuolemista tähänkin asti. Delfiinit elävät keskimäärin arviolta 27-vuotiaiksi, eli vuonna 1978 syntynyt Veera ja vuonna 1980 syntynyt Delfi ovat jo “jatkoajalla” yli 35 vuoden iällään. Tällä hetkellä nämä Attica Parkin uudet senioritkin ovat terveitä, voivat hyvin ja nauttivat auringosta.

Särkänniemen delfiininkouluttajat ovat Attica Parkissa parin kuukauden ajan. Kouluttajat ovat ensimmäisten viikkojen aikana lähettäneet Suomeen jaettavaksi kuva- ja videomateriaalia delfiinien sopeutumisesta ja ensimmäisistä viikoista uudessa kodissa. Kun suomalaisia kouluttajia ei enää lokakuun jälkeen ole paikalla, ei uutta materiaalia delfiineistäkään tulla enää saamaan jatkuvasti. Tiedotusvastuu siirtyy Attica Parkille askel askeleelta sitä mukaa kuin Attica Parkin henkilökunta ottaa vastuulleen myös delfiinien hoidon ja kouluttamisen.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

Delfi Attica Parkissa 20.9.2016.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, Veera, Delfi, Leevi, Eevertti, delfiinit, siirto

P.S. Särkänniemen delfiininkouluttajia on paikalla Kreikassa ainakin lokakuun loppupuolelle asti. Jos satut vierailemaan Attica Parkissa, kerro delfinaarion henkilökunnalle olevasi Suomesta. Delfiininkouluttajamme tulevat mielellään tapaamaan suomalaisia vieraita ja juttelemaan delfiinien sopeutumisesta!

Tunnisteet: ,

3.9.2016

Koko kansan Päättärit

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Päättäjäispäivän kruunasi upea ilotulitus, jota oli hyvä katsella Highway-alueella.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Koiramäen poppoo toivotti vieraille hyvät alkusyksyt – nähdään Koiramäen kummitusjuhlassa!

Särkänniemen Kesäkauden Päättäjäiset herättivät ennakkoon historiallisen paljon keskustelua, kun delfinaariouutisointiin viitaten osa päättäreihin esiintymään lupautuneista artisteista perui keikkansa muutaman päivän varoitusajalla. Särkänniemen delfiinit muuttivat sunnuntaina 28.8.2016 uuteen kotiin Kreikkaan Attica Parkin delfinaarioon. Muuttoon ja etenkin siihen liittyvään tiedotukseen liittyen Särkänniemi sai runsaasti palautetta, ja osittain negatiivinen uutisointi oli suurin syy siihen, että artistit peruivat sovittuja keikkojaan. Siirto-operaatiosta voi lukea lisää Delfinaarion sivuilla, joissa vastataan yleisimpiin esitettyihin kysymyksiin siirrosta ja delfiinien muutosta.

Särkänniemen kesäkausi huipentuu perinteisesti joka vuosi Päättäreihin, joiden ohjelmaan kuuluvat yleensä aina ilmaiskonsertti, alennusmyynnit sekä ilotulitus. Tästä ei haluttu tinkiä tänäkään vuonna, vaikka artistien peruminen aiheuttikin sen, että uusia esiintyjiä jouduttiin etsimään hieman kiireellä. Korvaavat esiintyjät löytyivät kuitenkin verrattain helposti, sillä moni esiintyjä halusi osoittaa myös tukensa Särkänniemelle, joka toimi delfinaarion lakkauttamisen kanssa vilpittömästi parasta mahdollista vaihtoehtoa etsien.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Portion Boys nosti tunnelman kattoon jo alkuiltapäivästä.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Portion Boys -yhtyeen viraalihitti Pokemoneja innosti yleisön yhteislauluun.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Myös yleisö pääsi lavalle jorailemaan Portion Boys’n keikan aikana.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Toimintaansa olivat päättäreissä esittelemässä Paunu ja Fressi.

Palautteiden perusteella vaikutti siltä, että Päättäreiden kattaus olikin parasta A-ryhmää: jo aiemmin vahvistuneen Jonne Aaronin lisäksi esiintymässä olivat Aikakone, Olli Lindholm & West Coast Boys sekä etenkin viraalihitistään Pokemoneja tunnettu Portion Boys. Muutakin tekemistä Särkänniemessä riitti, sillä huvilaitteiden ja elämyskohteiden lisäksi Paunu ja Fressi esittelivät toimintaansa ja myymälöiden ja pelien varastojentyhjennysmyynnit herättivät paljon kiinnostusta.

Itse artistit vetivät Särkänniemessä huikeat keikat, kuten arvata saattaa. Yleisöä saapui paikalle ainakin sadetta enteileviin säätiedotuksiin nähden ennätysmäisen paljon nauttimaan kesän viimeisistä huvipuistotunneista, laiteajeluista ja hattaroista: Päättäjäisiä oli Särkänniemessä juhlimassa jopa 12 000 asiakasta. Sadekin pysytteli muutamia ripsahduksia lukuun ottamatta poissa lähes koko päivän.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Jo kesän toisen Särkänniemen-keikkansa tekevä Olli Lindholm hurmasi tällä kertaa West Coast Boys -yhtyeen kanssa.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Aikakone vei yleisön ysäribileisiin!

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Aikakone tarjoili yleisölle sekä vauhdikkaampia että herkempiä kappaleita.

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Jonne Aaron yhtyeineen sai yleisön hurmostilaan. 

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Särkänniemi, Päättäjäiset, Kesäkauden päättäjäiset, Päättärit, 2016, esiintyjät

Jonne Aaron viihdytti yleisöä ja viihtyi myös itse.

Etenkin Jonne Aaronin keikan aikana tunnelma oli katossa: ihmiset huusivat, lauloivat ja tanssivat.
“Tässä tilanteessa ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että minä viihdytän teitä – ja viihdyn samalla itse”, totesi Jonne Aaron hurmioituneelle yleisölleen konserttinsa aikana kiteyttäen samalla Päättäreiden tarkoituksen.

Särkänniemelle Päättäreissä on aina ollut kysymys ennen kaikkea kuluneen kesän juhlistamisesta ja konsertin tarjoamisesta tamperelaisille ja muille juhlijoille. Monella tapaa ikimuistoisen kesän 2016 Päättäreistä näki, että sitä tapahtuma todella on: koko kansan yhteinen juhla päättyneen kesän kunniaksi. Konsertin ohessa myytiin toki myös varastot tyhjiksi uloskantohintaan sekä nautittiin pimenevästä huvipuistosta ja illan päättävästä huikeasta ilotulituksesta. Koska siitä kaikesta Päättärit on tehty.

Kiitos asiakkaille, jotka tekivät juhlan meidän kanssamme.

Kirjoittaja on Särkänniemen markkinoinnin kausityöntekijä, sisällöntuottaja Marianna. Kuvaajana toimi Särkkäpaparazzi Heidi.

Tunnisteet: , , , , ,