Tänään
Sää
Web-kamera
Huvilaitteet ja Angry Birds Land
11.00 - 18.00
Koiramäki
11.00 - 18.00
Delfinaario-näytökset
12, 13.30, 15, 16.30
Planetaario-näytökset
12.00 - 17.00
Akvaario
11.00 - 18.00
Näsinneula
11.00 - 23.30
Ravintola Näsinneula
11.00 - 23.30
Ravintola Huvimaja
11.00 - 18.00
5D-Kauhukino
11.00 - 18.00

Katso kaikki aukioloajat

Sertifioitu yritys – laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit

Tampereen Särkänniemi Oy:lle myönnettiin alallaan ensimmäisenä Pohjoismaissa laatu- ja ympäristösertifikaatit (ISO 9001 ja ISO 14 001) vuonna 2001 ja turvallisuussertifikaatti (OHSAS 18001) vuonna 2003 DNV Certification Oy:n toimesta osoituksena laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hyvästä hoidosta.

Järjestelmän sertifiointi takaa, että ulkopuolisen tahon vahvistamana Särkänniemen toimintaa parannetaan jatkuvasti tähdäten mm. parhaaseen asiakastyytyväisyyteen, turvallisuuteen, ympäristömyötäisyyteen ja virheiden ennaltaehkäisemiseen.

Järjestelmällistä turvallisuutta

Turvallisuusjärjestelmämme on laajempi kuin normaali työturvallisuusjärjestelmä ja olemme erityisesti painottaneet asiakasturvallisuutta. Panostuksemme näihin asioihin takaa asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä pääasiaan - huvitteluun.

Särkänniemi osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan, joiden kautta se pystyy seuraamaan aktiivisesti myös muiden huvipuistojen laatu- ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittymistä. Särkänniemessä kehitetään jatkuvasti toimintaa päämääränä entistä tyytyväisemmät asiakkaat.

Särkänniemen ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Olemme rakentaneet Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintamallin tunnistamaan asiakkaidemme tarpeet, merkittävät turvallisuus- ja ympäristönäkökohtamme, lainsäädännön ja määräysten merkityksen ja muuttamaan ne toimintaamme ohjaaviksi vaatimuksiksi.

Tunnistamiemme turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien pohjalta olemme määritelleet päämäärät ja tavoitteet. Henkilökunnan työturvallisuus ja asiakkaille tarjottavan tuotteen turvallisuuden takaaminen ovat Särkänniemen turvallisuusajattelun lähtökohtia.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, Matkailu- ja ravintolaelinkeinon energiatehokkuus-sopimuksen mukaiseen energiatehokkuuden parantamiseen ja Pohjoismaisen Joutsenmerkin ravintolatoiminnan kriteerien mukaiseen toimintaan. Toimintajärjestelmämme noudattaa ISO 14001:2004 (ympäristö), ISO 9001:2008 (laatu) ja OHSAS 18001:2007 (turvallisuus)–malleja.

Arvioimme Tampereen Särkänniemi Oy:n ympäristö- ja turvallisuuspolitiikan ajantasaisuutta ja toteutumista säännöllisesti.

Luonnostaan iloinen – ympäristönsuojelu Särkänniemessä

Ainutlaatuinen sijaintimme kauniin Näsijärven rantamaisemassa, lähes keskellä kaupunkia velvoittaa meitä huolehtimaan Särkänniemen ympäristönsuojelusta parhaalla mahdollisella tavalla - kaunis, hoidettu ja turvallinen ympäristö on osa elämystä.

Veden solinaa ja tuulen huminaa – energiatehokkuutta.

Särkänniemen Elämyspuisto on liittynyt vuonna 2008 energiatehokkuussopimukseen, joka tähtää energian käytön vapaaehtoiseen tehostamiseen yrityksissä. Sopimusjärjestelmään liittyessään yritys selvittää, missä sillä on parantamisen varaa energian käyttöön liittyen ja sitoutuu tämän jälkeen tehostamaan energian käyttöään jatkuvasti ja raportoimaan vuosittain mm. käytetyn energian määrät, tehdyt toimenpiteet ja niillä saavutetut energiasäästöt.

Voit lukea lisää energiatehokkuussopimuksesta Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilta

Särkänniemessä käytettävä sähkö on tuotettu 100%:sti vihreällä lähisähköllä Tampereen Tammerkoskesta. Delfinaariossa käytetään sertifioitua vihreää kaukolämpöä. Niemen nokassa pyörii yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa pystytetty pientuulivoimala, jonka tuottamalla energialla lasten karuselli Regatta saa tuulta purjeisiinsa koko kesän ajan!
Uusiutuvien energioiden käyttö ja tutkimus Särkänniemessä on alalla uraauurtavaa!

Biohajoavaa – vähemmän jätettä

Jätteet on lajiteltu systemaattisesti vuodesta 1998 asti ja tulokset ovat huikaisevan hienoja: tänä päivänä kaikesta siitä jätteestä, joka syntyy huvittelun lomassa jo 4/5-osaa päätyy kiertoon edelleen hyödynnettäväksi. Vuosituhannen alussa kun kierrätysmahdollisuuksiakaan ei ollut paljon, saatiin hyötykäyttöön vain 35 % kaikesta alueella syntyvästä jätteestä.