Tutkittu ja säädelty Delfinaario

Julkaistu: 30.6.2015

Merinisäkkäiden hoitoon liittyy kolme tärkeää päämäärää, joihin myös Särkänniemen Delfinaario sitoutuu: opetus, tutkimus ja suojelu.

Opetus näkyy niin delfiiniesityksissä kuin koululaisoppitunneilla Delfiinikoulussa, VIP-vierailuilla, teemapäivillä ja ryhmille järjestetyissä opetustuokioissa.

Särkänniemi Delfinaario

Särkänniemen Delfinaario on ollut mukana yli kahdessakymmenessä tutkimusprojektissa, joissa on tutkittu delfiinien käyttäytymistä, kommunikointia ja äänentuottoa. Tutkimustulosten avulla on suojeltu luonnonvaraisia delfiinipopulaatioita esimerkiksi kuntouttamalla rantautuneita eläimiä, vähentämällä sivusaalistusta kaikuluotain- ja äänitutkimusten avulla sekä lisäämällä uhanalaisten lajien poikasmenestystä keinohedelmöitys- ja poikasenhoitotutkimuksilla.

Delfiinidia Särkänniemi

Delfinaariossa tehtyjen tutkimusten lisäksi Särkänniemi on ollut asiantuntijana ja rahoittajana myös luonnonvaraisten meri- ja vesinisäkkäiden suojeluprojekteissa. Tuemme Itä-Suomen yliopiston tekemää uhanalaisen saimaannorpan käyttäytymistutkimusta, jossa tutkitaan ekologiaa, genetiikkaa ja vierasainekuormitusta erilaisin populaatiomallinnuksin ja suojelu-ja seurantamenetelmin.

EU:n Life+ SAMBAH-projekti (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) tutkii Itämeren pyöriäistä, joka on vaarassa hävitä Itämerestä ihmisen toiminnan vuoksi. Suomesta projektiin osallistuvat Ympäristöministeriö, WWF, Särkänniemen Delfinaario ja Turun ammattikorkeakoulu. Särkänniemen delfiinit ovat tuoneet arvokkaan panoksensa SAMBAH-tutkimukseen osallistumalla projektissa käytettävien vedenalaisten kuuntelulaitteiden testaukseen ja kalibrointiin. Delfinaarion edustajia on mukana myös niin sanotussa Pyöriäistyöryhmässä – Ympäristöministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä –, joka selvittää pyöriäisen suojelutoimia ja tilaa Itämerellä.

Ympäristöministeriö, Delfinaario
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Pyoriaisista_uutta_tietoa_kuuntelulaitte(7346)

Delfiinien hoito kansainvälisesti säädeltyä ja tutkittua

Särkänniemen Delfinaario on ollut toimintansa aikana kolmen kansainvälisen merinisäkäsjärjestön, EAAM:n, AMMPA:n ja Imatan, akkreditoitu jäsen. Järjestöjen kautta Särkänniemi saa alan viimeisimmän ja parhaimman tutkimus- ja käytännön tiedon merinisäkkäistä. Järjestöjen tavoitteena on, että puistoissa ja delfinaarioissa elävien merinisäkkäiden hoito olisi mahdollisimman hyvää, ja että eläinten pidolla olisi mahdollisimman laadukkaat opetukselliset, tutkimukselliset ja suojelulliset päämäärät.

Järjestöillä on tiukat vaatimukset eläinten olosuhteista, hoidosta ja delfinaarioiden toiminnasta. Särkänniemen Delfinaario toimii Suomen eläinsuojelulain ja EU:n asetusten lisäksi kansainvälisten merinisäkkäiden hoidolle asetettujen vaatimusten mukaan, ja viranomaistahot ja kansainväliset merinisäkäsjärjestöt tarkastavat sen toimintaa säännöllisesti. Särkänniemen Delfinaariolla on Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä eläintarhalupa vuodelta 1984, ja se on tarkistettu 2006.

EAAM

Särkänniemi osallistuu aktiivisesti EEP-ohjelmaan (European Endangered Species Programme), jonka tavoitteena on pullokuonodelfiinien suojelu ja lajin säilyminen. Delfinaario on myös Suomen Eläintarhayhdistyksen täysimääräinen jäsen. Lisäksi Särkänniemen Delfinaarion toiminnan laatua varmistavat DNV:n ympäristö-, turvallisuus- ja laatusertifikaatit, joita auditoidaan vuosittain.

Linkkejä:
http://www.imata.org/
http://www.sambah.org/
http://www.ammpa.org/
http://www.eaam.org/
http://www.ammpa.org/doc_dolphin_factsheet.html
http://www.elaintieto.fi/hyvinvointi.aspx 

Tunnisteet: , ,