Terve – ja kiitos kaikesta

Julkaistu: 24.11.2016

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto

Kaikki Attica Parkin kahdeksan delfiiniä esiintyvät yhdessä opetuksellisissa esityksissä.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari Eevertin (vas.) ja Leevin kanssa.

Särkänniemen delfiininkouluttajat ovat palanneet Attica Parkista Suomeen tällä viikolla toistaiseksi viimeistä kertaa. Elokuussa Attica Parkiin siirretyt delfiinit Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti jäivät Kreikkaan uuden delfiinilaumansa sekä uusien delfiininkouluttajiensa kanssa.

Delfiinit siirtyivät siirron myötä Attica Parkin omistukseen, mikä on kansainvälisissä eläinkohteiden välisissä siirroissa tyypillistä. Attica Parkin delfinaariotoimintaa kuitenkin valvovat samat kansainväliset viranomaiset kuin Särkänniemenkin. Näitä viranomaisia ovat esimerkiksi EAAM sekä EAZAn alainen EEP-ohjelma, joka valvoo delfiinien pitoa ja siirtoja Euroopassa ja antoi delfiinien siirrosta Attica Parkiin sitovan suosituksen.

Delfiinien pitoa siis säädellään tarkasti, mutta Särkänniemen delfinaarion pääkouluttaja Sari ei olisi huolissaan eläinten hoitoon liittyvistä asioista muutenkaan. Hän palasi Kreikasta tiistaina haikein mutta luottavaisin mielin.
”Attica Parkissa on todella hyvä henkilökunta, joten eläinten hoitoon ja hyvinvointiin liittyen olen hyvillä mielin”, Sari kertoo.
”Meille ihmisille tämä on todennäköisesti rankempaa.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Attica Parkin pääkouluttaja Israel työskentelemässä Veeran ja Delfin kanssa.

Attica Parkissa delfiinejä hoitaa yhdeksän hengen kouluttajatiimi, ja lisäksi puistolla on oma eläinlääkäri. Attica Park käyttää apunaan aktiivisesti myös kansainvälisiä IZG-eläinlääkäreitä. Sarin mukaan Särkänniemestä siirretyt delfiinit ovat tulleet jo aika tutuiksi uusien kouluttajiensa kanssa.
”Suhteen luominen eläimiin on alkanut. Se toki syvenee pidemmän yhteistyön tuloksena pikku hiljaa.”

Delfiineillä on toki Kreikan tilanteessa paljon uutta sulateltavaa: niillä on uusi, kolmesta eri ryhmästä muodostettu lauma, kun ensin Limasin ja Nojusin luo siirrettiin kesällä Ranskasta Nasca ja Ekinox, ja loppukesästä Veera, Delfi, Leevi ja Eevertti saapuivat Särkänniemestä. Uusi allas, uudet kaverit ja uudet kouluttajat ovat kaikki jännittäviä, mutta Sarin mukaan sopeutuminen on sujunut hämmästyttävän hyvin.

”Delfiinit eivät ole esimerkiksi tapelleet lainkaan, vaan uusi lauma on syntynyt sopuisasti. Myös yhteistyö uusien ihmisten kanssa on sujunut hyvin. Eläimet tuntuvat nauttivan uudesta ympäristöstään, kuten auringonpaisteesta ja sateesta, jota ne eivät kokeneet Särkänniemessä ollenkaan.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Leevi (vas.) ja Eevertti

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Veera (vas.), Delfi ja kouluttaja Israel. Taustalla näkyvät myös Leevi ja Eevertti Althean kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Delfi (vas.) ruokailemassa pikkuruisen Ekinoxin kanssa.

Uusi lauma ja uudet kouluttajat oppivat ensin tuntemaan toisensa puolin ja toisin, ja tutustuminen etenee eläinten ehdoilla. Pikku hiljaa koulutuksessa eläinten ja ihmisten yhteistyötä voidaan alkaa syventää myös yhteisellä ajalla vedessä.

Oma virstanpylväänsä on myös se hetki, kun vesitehtäviä voidaan alkaa tehdä niin, että koko lauma on paikalla kerralla. Toistaiseksi vesitehtäviä tehtäessä osa eläimistä on ollut samaan aikaan eri altaassa tekemässä tehtäviä jonkun toisen kouluttajan kanssa. Portteja altaiden välillä ei ole kuitenkaan suljettu sen jälkeen, kun ne avattiin, vaan periaatteessa delfiineillä on koko ajan vapaa kulku minne tahansa eri altaissa.

”Kun tutustutaan, ole mitään ennustettavissa olevaa ajankohtaa, jolloin ihmisen ja eläimen välinen luottamussuhde on kehittynyt esimerkiksi sille tasolle, että ihminen voi mennä eläimen kanssa veteen. Se riippuu sekä kouluttajasta että delfiinistä yksilönä”, Sari selittää.
”Särkänniemen laumasta Leevi ja Eevertti ovat niitä, joiden kanssa yhteistyö lähtee yleensä sujumaan helpoimmin ja luottamussuhde syntyy verrattain nopeasti. Veeran kanssa suhteen luominen on hitainta.”

Haasteita ihmisten työhön Attica Parkissa on tuonut se, että eri paikoista saapuneet delfiinit ovat tottuneet erilaisiin käsimerkkeihin. Merkkejä on alettu yhdistää niin, että käyttöön vakiintuisi osa Särkänniemessä käytetyistä ja osa Attica Parkissa aiemmin käytetyistä merkeistä, mutta toistaiseksi välillä on pitänyt antaa kullekin delfiinille omat merkkinsä.

”Se on vaatinut välillä vähän säätöä, jos opetuksellisessa esityksessä parina ovat vaikkapa Eevertti ja Limas, joille pitäisi antaa sama ohje yhtä aikaa, ja sitten on pakko antaa äkkiä yksi käsimerkki toiselle ja sitten toinen toiselle ja toivoa, että delfiinit tekevät tehtävänsä suunnilleen yhtä aikaa”, Sari kertoo.
”Myös itse tehtävissä on eroja: esimerkiksi hypyt voidaan tehdä eripituisina, erikorkuisina ja eri suuntaan, joten tehtävien yhtenäistäminen vie aikaa.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Limas (vas.) ja Eevertti opettelevat vielä toimimaan yhteisten käsimerkkien mukaan.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Nojus (vas.) ja Leevi työparina.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Attica Parkin opetuksellisissa esityksissä delfiinit tekevät hyppytehtäviä, joiden yhtenäistäminen vie aikaa. Kuvassa Leevi ja Eevertti.

Delfiinien virikkeellistäminen ja kouluttaminen ovat tärkeä osa niiden hoitoa ja hyvinvointia. Särkänniemen väki on auttanut Attica Parkin kouluttajia haastavassa työssään parhaansa mukaan, ja Attica Parkin kouluttajilla onkin esimerkiksi kaikki Särkänniemen käyttämät käsimerkit videoituna.

Attica Parkin delfinaarion toiminnassa on paljon samaa kuin Särkänniemen. Delfiininkouluttajat esimerkiksi tekevät itse monia eläinlääketieteellisiä toimenpiteitä delfiineille, kuten ottavat niistä verinäytteet niiden eläinlääkinnällisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Näin toimittiin myös Särkänniemessä.

Erojakin delfinaarioissa kuitenkin on: Attica Parkin vesi on aitoa merivettä, jota tankkiauto tuo mereltä säännöllisesti ja joka puhdistamisen jälkeen lisätään altaaseen. Särkänniemessä vesi oli suolattua vesijohtovettä. Attica Parkin taivaan alla olevassa altaassa on myös sisädelfinaariota enemmän esimerkiksi lämpötilan vaihteluita vuodenajan mukaan.

eetu_leevi_althea

Eevertti (vas.) ja Leevi uuden kouluttajansa Althean kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari vedessä Leevin ja Eevertin kanssa.

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Delfiininkouluttaja Johanna Leevin kanssa.

Kysyttäessä, ikävöivätkö delfiinit Kreikassa vanhoja kouluttajia, Sari ei tiedä vastausta.
”Sitä on mahdoton sanoa niin kauan kuin meillä ei ole yhteistä kieltä. Tutustuessaan delfiinit muodostavat suhteen ihmiseen, ja sen suhteen ne voivat muodostaa myös uudelleen uuteen ihmiseen. Tämä on nähty jo Särkänniemessä – eihän meilläkään ollut töissä enää yhtään samaa delfiininkouluttajaa kuin silloin kun delfinaario perustettiin.”

Se on kuitenkin varmaa, että delfiininkouluttajat tulevat ikävöimään delfiineitä runsaasti.
”Kyllä tämä on ollut kova paikka meille kaikille”, Sari myöntää.

Delfiininkouluttajat jatkavat Särkänniemessä uusissa tehtävissä. Sarista tulee eläintoimintojen päällikkö, joka vastaa Akvaarion ja Koiramäen toiminnasta. Kouluttajat ovat kuitenkin valmiit tarttumaan taas toimeen, mikäli Attica Parkissa tarvitaan apua.
”Yhteistyö ja viestinvaihto Attica Parkin kanssa jatkuu, ja olemme totta kai tarvittaessa käytettävissä”, Sari summaa.
”Joka tapauksessa aion mennä vielä käymään Attica Parkissa tervehtimässä delfiinejä ja ihmisiä. Ei tällainen side katkea.”

Särkänniemi, delfinaario, Attica Park, delfiinien siirto, Delfi, Ekinox

Sari ja Veera-delfiini.

Saria haastatteli Särkänniemen sisällöntuottaja Marianna.

P.S. Delfiinien siirtoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi lukea täällä.

Tunnisteet: ,